ห้องชุด Residence

ห้องชุดพักอาศัย  Residence 

1.
ชั้น 12A – 21

      ขนาด 1 – 3 ห้องนอนจำนวน148ยูนิต

ขนาด 2 ห้องนอนเริ่มต้น  100.19   -  126.58 ตารางเมตร

ขนาด 3 ห้องนอนเริ่มต้น  114.25   -  239.98  ตารางเมตร